تصاویر/ بازدید سرلشکر باقری از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس کرمانشاه

سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه هیئتی از زمین و نقشه اجرایی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه بازدید کرد.