تصاویر/ همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس (۳)