تصاویر/ همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (۲)