مأموریت:

 

سیاستگذاری، برنامه­ ریزی، هماهنگی، هدایت، حمایت و نظارت بر امور مرتبط با روابط عمومی و تبلیغات دفاع مقدس با هدف نشر و ترویج فرهنگ و ارزش ­های والای جهاد، مقاومت، ایثار و شهادت بخصوص در دوران حماسه ­آفرین دفاع­ مقدس هشت ساله ملت سلحشور و رزمندگان غیور ایران اسلامی.