فعالیت­ ها:                              

                                                                     

  • دایره روابط عمومی و اطلاع رسانی
  • تبلیغات
  • یادواره
  • بین­ الملل
  • خبرگزاری