شناخت زوایای پنهان این شخصیت علاوه بر اینکه به درک درست یکی از شخصیت‌های دفاع مقدس کمک می‌کند، برای نسل جوان امروز که قصد دارند، در حوزه دفاع مقدس قلم بزنند، ضروری است؛ به خصوص که این شناخت از زبان خود بابایی صورت بگیرد.

قرایی پیش از این در کتاب «از سناباد شعر» اولین تلاش خود در حوزه تاریخ شفاهی را تجربه کرده بود. او در کتاب دوم تاریخ شفاهی‌اش شخصیت بابایی را مورد واکاوی قرار داده است. «انسان رزمنده نویسنده» حاصل چند مصاحبه «حسین قرایی» با «گل‌علی بابایی» است که در آن درباره زمانه و زندگی بابایی نویسنده حوزه دفاع مقدس پرداخته شده است.

قرایی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است:

«هیچ گاه ادعا نکردم که نویسنده مذکور داستان‌نویس یا رمان‌نویس است؛ بلکه هرگاه از او نام برده‌ام عنوان «مستندنگار و نویسنده مستند دفاع مقدس» یاد کرده‌ام. هم و غم بابایی در این عرصه کمتر از رمان‌نویس‌ها و داستان‌نویس‌های این حوزه نیست. او کتاب‌هایی را در این برهه منتشر کرده که می‌شود از دل آنها چندین داستان و رمان نوشت؛ رمان‌هایی که بر پایه سندهای منگوله‌داری مثل همپای صاعقه، ضربت متقابل، بهار ۸۲ و… می شود دفاع مقدس را از تیغ تحریف و سانسور نجات داد. بابایی علاوه بر لشکر نویسی در حوزه زندگی‌نامه نویسی مستند نیز نویسنده‌ای است که کتاب‌هایش از جنس خلاف آمد عادت است. او در این ژانر، جنگ را درست می‌نویسد نه درشت!»

«انسان رزمنده نویسنده» در ۱۰۰ صفحه زندگی بابایی از تولد تا شروع فعالیت وی در سپاه و تلاش‌های او در حوزه مستندنگاری جنگ را شرح داده است.

همچنین ۱۲ پیوست به عنوان بخش‌های تکمیل کننده متن دارد که در ۸۰ صفحه تنظیم شده است. در بخش انتهایی کتاب مجموعه عکس‌هایی از بابایی به چاپ رسیده است.

این کتاب از تولد و کودکی بابایی شروع و در فراز نخست به حضور وی در تهران و عضویت در کتابخانه مسجدجواد الائمه(ع) و نیز پاسداری در کمیته مسجد اشاره می‌کند.در ادامه موضوع عضویت بابایی در لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) و حضور در جبهه طرح و در طی آن شرح خاطرات او از عملیات خیبر، حضور در گردان کمیل و عملیات بدر و نیز گردان مالک را شرح می‌دهد.

بخش سوم خاطرات به شرح آشنایی بابایی با حوزه هنری و تالیف کتاب‌هایی در موضوع جنگ می‌پردازد و از همین رهگذر ماجرای تالیف کتاب‌هایی چون نقطه رهایی، ضربت متقابل، همپای صاعقه، از الوند تا قراویز، ققنوس فاتح، کالک‌های خاکی و برخی دیگر از آثار وی می‌پردازد.

«انسان رزمنده نویسنده» با عنوان فرعی «گل‌علی بابایی به روایت گل‌علی بابایی» در ۲۴۸ صفحه مصور، به اهتمام «حسین قرایی» و در یکهزار نسخه توسط «نشر صاعقه» منتشر شده است.