رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (۵ شهریور)

• شهادت شهید نصرالله غلامی (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید اکبر آقا بابایی (۱۳۷۵ ه.ش)

• روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی