رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (۹ شهریور)

• شروع جنگ جهانی دوم (۱۳۱۸ ه.ش)

• ناپدید شدن «امام موسی صدر» رهبر شیعیان لبنان (۱۳۵۷ ه.ش)

• روز عرفه (روز نیایش)