رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (۱۲ شهریور)

• شهادت «رییسعلی دلواری» (۱۲۹۴ ه.ش)

• روز مبارزه با استعمار انگلیس

• اجرای عملیات در محور شحیطیه، غرب ارتفاعات الله‌اکبر (۱۳۶۰ ه.ش)
 درگذشت پرفسور محمود حسابی، پدر فیزیک ایران (۱۳۷۱ ه.ش)
• شهادت شهید مهدی مولائیان در درگیری با پژاک در ارتفاعات جاسوسان (۱۳۹۰ ه.ش)
• شهادت شهید یوسف فدایی‌نژاد در درگیری با پژاک در ارتفاعات جاسوسان (۱۳۹۰ ه.ش)
• شهادت شهید خلیل عسکری در درگیری با پژاک در ارتفاعات جاسوسان (۱۳۹۰ ه.ش)
• شهادت شهید مدافع حرم داریوش درستی (۱۳۹۵ ه.ش)