به گزارش دفاع پرس، چهارمین جلسه شورای اسناد دفاع مقدس در ساختمان شهدای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور امیر فهمیده جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای مراسم، موضوع عدم حضور نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی در جلسات شورا از سوی نماینده محترم دادستان کل کشور مطرح شد که با پاسخ از طرف امیر فهمیده جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سردار علاماتی رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس بررسی شد.

در ادامه نشست به بررسی شیوه نامه حفظ و نگهداری اسناد دفاع مقدس و همچنین ویژگی‌های مخازن اشاره شد. انتقال اسناد دفاع مقدس به سازمان‌ها و مراکز اسنادی و مخازن سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس از دیگر موضاعات این نشست بود.

در پایان نماینده دادستانی کل کشور درخواست تشکیل جلسه فوق العاده‌ای با حضور نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی را مطرح کرد.