امیر «حمیدرضا گرامی» رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در گفت‌وگو با دفاع پرس با اشاره به برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، اظهار داشت: هر کجا فعالیتی برای ارتقا سطح فرهنگ مردم در عرصه کتابخوانی صورت گیرد، ارزشمند است.

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری نمایشگاه‌های کتاب دفاع مقدس، گفت: نمایشگاه‌های کتاب دفاع مقدس اگر در میان بخش نمایشگاه‌های عمومی کتاب برگزار شود، موفق‌تر خواهد بود چون شعر، داستان و خاطرات شفاهی دفاع مقدس با موضوعات دیگر اجتماعی پیوند دارد.

رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بیان کرد: توقع است که وزارت ارشاد ناشران حوزه دفاع مقدس را مورد حمایت قرار دهد. حضور ناشران دفاع مقدس در نمایشگاه‌های استانی، سختی زیادی را برای آنان به همراه دارد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر مناسبی اتخاذ شود.

امیر گرامی افزود: نمایشگاه‌های کتاب استانی هنوز به سطح استانداردهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نرسیده‌اند.

وی گفت: برای آسایش مردم در نمایشگاه‌های کتاب باید امکانات رفاهی را فراهم آوریم. نمایشگاه‌های استانی کتاب دفاع مقدس باید به سمت استانداردهای نمایشگاه بین المللی کتاب حرکت کند.