به گزارش دفاع پرس از شهرکرد، ظهر دیروز در آغاز جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری، حکم ریاست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را به «اقبال عباسی» استاندار چهارمحال و بختیاری تقدیم کرد.

در این جلسه که به ریاست استاندار و حضور مدیرکل و معاونین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان و اعضای شورای هماهنگی تشکیل شد به بررسی مصوبات جلسه قبل و طرح موضوع روند تکمیل محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس، نحوه مشارکت ادارات در طرح نقش استان در دفاع مقدس و اختتامیه جشنواره ادبی دفاع مقدس استان پرداخته شد.