به گزارش دفاع پرس، نشست رئیس و مدیران سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با قائم مقام بنیاد ملی نخبگان کشور با حضور امیرسرتیپ دوم حمیدرضا گرامی برگزار شد.
در این جلسه محمود سعادت قائم مقام بنیاد نخبگان کشور ضمن خیرمقدم اظهار داشت: تقدیر، شناسایی و معرفی نخبگان حوزه دفاع مقدس به جامعه یک ضرورت ملی می‌باشد که راه‌کار این مسئله استفاده از ظرفیت متقابل و آیین‌نامه‌های شناسایی نخبگان حوزه ادبی است و باید به موضوع نگاه ارزشی داشته باشیم و در این زمینه بنیاد نخبگان می‌تواند زمینه‌ساز اعتبارسنجی و اعتباربخشی به برنامه‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از جمله جایزه انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و یا سایر برنامه در کنار این مجموعه مشارکت‌هایی داشته باشند.
امیر سرتیپ حمیدرضا گرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جایزه کتاب دفاع مقدس و نویسندگان این حوزه، عنوان کرد: قدرت قلم در آگاهی بخشی به نویسندگان در سطح جامعه و ایجاد قدرت بینشی در جوانان و نوجوانان دستاورد ادبیات و نویسندگان این حوزه است.
وی گفت: ایجاد تعامل سازنده با نهادها و سازمان‌های بیرونی نیروهای مسلح از جمله بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در حوزه‌های گوناگون از جمله اهداف این سازمان است.
در ادامه این نشست ضمن بررسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی توسط معاونین ۲ مجموعه، تشکیل یک کارگروه تخصصی و زمینه‌سازی برای ایجاد یک تفاهم مشترک جهت شناسایی و معرفی نخبگان حوزه ادبیات دفاع مقدس و تعامل متقابل در سایر حوزه‌های توافق گردید.