به گزارش دفاع پرس از بوشهر، امیر سرتیپ دوم «حمیدرضا گرامی» رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، در اختتامیه جشنواره ادبی یوسف با بیان این که شهدا امنیت کشور را به وجود آوردند اظهار داشت: ۸ سال دفاع مقدس در ادبیات و فرهنگ کشور تأثیر گذار است.
وی با اشاره به این که امروز با یقین می توانیم بگوییم که در ادبیات دفاع مقدس حرفی برای گفتن داریم گفت: باید به ارزش های فرهنگی دفاع مقدس پرداخت.
امیر گرامی ضمن تأکید بر این که معارف ارزش های فرهنگی برای آیندگان خواهد ماند خاطرنشان کرد: داستان های دفاع مقدس از باروری ذهن نشأت می گیرد.
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با بیان این که داستان کوتاه در دنیا معروفیت دارد گفت: ادبیات داستانی دفاع مقدس از تأثیرگذارترین فرهنگ های ارزشی است.