به گزارش دفاع پرس، جلسه تخصصی مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در برپایی کنگره شعر دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور با حضور «دکتر محمدی» معاون فرهنگی این دانشگاه، فاطمی معاون ادبیات سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و «دکتر باغدارنیا» مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور برگزار شد.
«فاطمی» معاون ادبیات سازمان با بیان اینکه شعر دفاع مقدس ادبیات جدیدی را به فرهنگ ایران افزوده است، اظهار داشت: امروز حوزه فرهنگ و نگهداشت مؤلفه‌های دوران دفاع مقدس وظیفه سنگینی است، شعر دفاع‌مقدس صدای صریر انقلاب اسلامی ایران است که تولید فرهنگ عمومی در کشور می‌کند. اکثر تغییر و دگرگونی فرهنگ‌ها در کشور‌های مختلف با جنگ و دفاع شروع می‌شود؛ اما خاتمه آن با جنگ نیست، بلکه با فرهنگ دفاع در هر سرزمینی نهفته و ادامه می‌یابد.
«محمدی» معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور نیز در ادامه ضمن تأکید شعر و دفاع مقدس به عنوان مؤلفه‌ای راهبردی در شعر ادب فارسی و انقلابی تمایل دانشگاه پیام نور و مجموعه دانشکده‌های ادبیات استانی را در مشارکت با این طرح ملی اعلام کرد.
‌وی افزود: حضور دانشجویان و اساتید ادبیات داستانی و مقاومت دانشگاه پیام نور بر کیفیت و کمیت کار دانشگاه مؤثر خواهد بود و این دانشگاه در زمینه‌های داوری آثار و سایر حوزه‌ها مشارکت خواهد داشت.
در این جلسه مقرر شد، زمینه‌های مشارکت دانشجویان در کنگره شعر با ارسال آثار آنان تا نیمه اول بهمن ماه ادامه داشته باشد و دانشگاه در سایر زمینه‌های بارگذاری و داوری آثار سامانه‌ای مشترک را فعال و تسهیل در امور برگزاری این جشنواره ملی را فراهم کنند.