به گزارش دفاع پرس، در این نشست صمیمی که با حضور سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر و هیات همراه و امیر سیفی رییس سازمان حفظ آثار ارتش و معاونین برگزار شد، بخشی از فعالیت های ارتش در حوزه دفاع مقدس تشریح شد.
در این نشست، سرهنگ احدی جانشین سازمان حفظ آثار ارتش، سرهنگ رحیم رفیعی دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور آجا، سرهنگ میر احمدی معاون فرهنگی حفظ آثار ارتش، سرهنگ باقنبری معاون طرح و برنامه حفظ آثار و دیگر مدیران گزارشات مبسوطی از عملکرد خود در حوزه های تخصصی ارائه کردند.